Info om medlemskap

Prisar:
Medlemskap kostar 300 kr for nye medlemmer og 200 kr for fornying.

Innmelding skjer via vår medlemsportal på idretten online: http://frekhaugdiskgolfklubb.idrettenonline.no/.

Alle registrerte medlemmer får tilsendt krav på epost om medlemskontingent etter årsmøtet kvart år. Dette skjer også via vår medlemsportal.

Ved å være medlem er du med og støttar arbeidet med vedlikehald og utvikling av banene. I tillegg til medlemsavgifta mottar klubben støtte for kvar medlem.

Kvifor bli medlem i Frekhaug Diskgolf:

  • Bidrar til utvikling av bana og jamnleg vedlikehald
  • To diskar for nye medlemmer/ 1 disk for tidlegare medlemmer pr. år
  • Du får direkte info frå klubben

Diskane du får er spesialbestilte klubbdiskar med vår logo. Klubbdiskar kan ein få utdelt i samband med vekesgolfen onsdagar kl 18, og ved enkelte andre arrangement.