SIKKERHET FØRST!


Vi jobber kontinuerlig med layouten i Badeviken for å gjøre den mest mulig variert, spennende, artig, utfordrende og sikker. Noen ganger må dessverre variasjon og kunstnerisk frihet i kastene vike for sikkerheten. Å unngå at noen blir truffet av en disk må være overordnet personlige rekorder, lengste eller høyeste kast, alltid! Derfor strammes banen litt inn noen steder, og slakkes litt på andre hull. Målet er at kasteren skal ha best mulig sikt og kontroll fra tee.
Det vil skje noen endringer frem mot VestkystTouren på layout og rekkefølge av hullene, se kart. Vi ber dere om å IKKE oppdatere/flytte kurvplasseringer/ rekkefølger i uDisc fremover selv om ikke kartet stemmer helt med terrenget, det vil vi gjøre selv i Banekomitèen når vi er klar med alt, slik at det ikke blir en ny layout i uDisc hver uke fremover!
Her kommer en beskrivelse av noen av endringene dere vil oppleve:
Hull 3; større nett mot volleyballbanen (aldri kast hvis der er folk!)
Hull 8; helt nytt! Tee lenger inne på betongen, kinkig dobbelmando på grusvei og ny kurv! (ingen salte disker?) Ingen OB bortsett fra sjø.
Hull 9; nytt hull! Utkast borte ved tee 17 til dagens kurv 8. ingen OB bortsett fra sjø.
Forskyving av nummerering 10-13.
Hull 10 (snart 11); sett igjen en spotter på veien!
Hull 12 (snart 13); dropzone i svingen hvis du går kort fra tee. OB regler hvis du krysser taulinja til venstre for kurv.
Hull 13; forsvinner til fordel for ny 9. Man går fra dagens 12 rett til dagens 14.
Hull 14; skal spottes!
Hull 15; endrer vinkel litt.
Hull 17; dobbelmando som tvinger spill rett frem.

Nytt banekart

Hele banen vil også få en «sommerlayout» som brukes når det er fint vær og folk i Badeviken/volleyball; kortere hull 3, 6, ny 10, ny 13, 16. Sikkerhet først.
Vi regner med at alle hjelper til med opplæring av etikette og sikker kasting når vi opplever at folk ikke er helt med på notene. En disc på avveie kan gjøre stor skade og kanskje føre til stengt bane. Vi ønsker ingen av delene! Takk for at du bruker banen på en forsvarlig måte, plukker søppel og sørger for at Badeviken kan være den beste versjonen av seg selv! Andre brukere og turgåere behandler vi med respekt og et hyggelig smil. Mvh Banekomitèen.